عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   آسمان اشك شوق مي باريد  
  2   آمدي تا كه عشق ما بشوي  
  3   آن شب مدينه تشنه ي آب بقا بود  
  4   آن گل كه سرآغاز شكوفائي بود  
  5   از شبستان ولايت قمري پيدا شد  
  6   از عبورت حضور مي ريزد  
  7   الا كرم ز تو مشهور يا امام جواد  
  8   السلام اي امير مُلك قضا  
  9   امشب به شبستان ولايت قمر آمد  
  10   امشب بهشت آرزو را باز كردند  
  11   امشب دهيد مژده صدف را به گوهرش  
  12   امشب زمين و آسمان بايد چراغاني شود  
  13   امشب شب عيد است همه گل بفشانيد  
  14   امشب شب گدايي و عرض ارادت است  
  15   امشب همه جا حرف نگار است، دگر هيچ  
  16   اي آمد و رفت دل ما سمت تو رايج  
  17   اي دل امشب مدينه بس زيباست  
  18   اي دُر نـورانيِ ده بحر نـور  
  19   اي وجودت حيات بخش وجود  
  20   با حضورت ستاره ها گفتند  
  21   باز بر نخل ولايت ثمري داده خدا  
  22   باز دلها همه خدايي شد  
  23   باز شبيه شب باراني ام  
  24   باز شد يك سحر آن پنجره ي شرقي عشق  
  25   باز گل وا شده و دهر گلستان شده است  
  26   بر آن شديم باز كه دلبر بياوريم  
  27   بر سر آنم زبان بگشايم و آوا كنم  
  28   بي نـوايم من نـوايم مي دهي؟  
  29   بيا به باغ كه بار دگر تماشائي است  
  30   جواد جـــــود  
  31   چشمم به چشم يار فتاد و جـــوان شدم  
  32   حس باران در نگاه ساده ات  
  33   خون شد از غم دلِ خدا جويم  
  34   در ساحل جود خدا باران گرفته  
  35   دل را شرر عشق مراد است امشب  
  36   دلگير تر از سينه تنگم قفسي نيست  
  37   دهم ما رجب ماه تمامي شده پيدا  
  38   روشن تر از روز است خيلي بامرامند  
  39   ساكن كاظمين گويا از ، سمت «باب الجواد» مي آيد  
  40   شادي كل عباد است عباد است عباد  
  41   شد امشب از رخ ابن الرضا چشم رضا روشن  
  42   طوباي تو ميان دلم قد كشيده است  
  43   عاشقي را به وجد مي آري  
  44   عيد ميلاد است ميلاد جواد ابن الرضاست  
  45   قرص قمر دارد رضا  
  46   قسم به آن كه به گنجشك بال و پر داده  
  47   گشود ديده چو بر اين جهان امام جواد  
  48   ما خشكساليم و شما باران مايي  
  49   مژده اي ياران نگار آمد نگار آمد نگار  
  50   مژده اي ياران نگار آمد، نگار آمد ، نگار  
  51   مينويسم سر خط نام خداوندِ رضا  
  52   ناوك مژگانتان ما را ز پا انداخته  
  53   نسيمي از سر زلفت بهار دنيا شد  
  54   نشسته ام بنويسم گدا نمي خواهي؟  
  55   هر كس در اين ديار به جايي رسيده است  
  56   هر كه در عشق و وفا پابند نيست  
  57   هر كه دل بُرد، دلبر ما نيست  
  58   هر كه سر خدمت نگار ندارد  
  59   هركس كه تاج مهر تو بر سر ندارد  
  60   وقتي بساط عشق بازي چيده مي شد  
  61   يكبار دگر غنچه دل وا شده امشب