فضائل
  1   اجابت دعاي امام(ع)  
  2   از جانب مادرم فاطمه (س) طواف كنيد  
  3   بارور شدن درخت  
  4   بخشنده و بزرگوار  
  5   برتري بر عابد، نتيجه خدمت عقيدتي  
  6   پارسا و پرهيزكار  
  7   پرتوي از بلاغت امام  
  8   جاي انگشت بر سنگ  
  9   خشك شدن دست نوازنده  
  10   دستوربه مدارا با پدرناصبي  
  11   زنده كردن گاو مرده  
  12   سه روزه بود كه شهادتين را بر زبان جاري ساخت  
  13   شهادت عصا بر امامت  
  14   طلا شدن خاك  
  15   طي الارض و آزاد كردن زنداني  
  16   عالم و دانشمند  
  17   فضيلتي ديگر  
  18   معجزه اي از جواد الائمه صلوات الله عليه  
  19   ميوه دادن درخت سدر  
  20   نامه امام جواد (ع)به حاكم سجستان  
  21   نامه امام جواد (ع)به علي بن مهزيار اهوازي  
  22   نامه امام رضا (ع)به پسرش امام جواد(ع)  
  23   نرم شدن آهن  
  24   نقره از برگ زيتون  
اصحاب
  1   ابراهيم بن مهزيار  
  2   ابراهيم بن هاشم قمي  
  3   ابن ابي الخطاب  
  4   احمد بن ابي نصر بزنطي  
  5   احمد بن محمد بن خالد برقي  
  6   جعفر بن بشير  
  7   حسن بن سعيد اهوازي  
  8   حسن بن محبوب  
  9   حسين بن سعيد اهوازي  
  10   حماد بن عيسي جهني  
  11   خيران خادم  
  12   داوود بن قاسم بن اسحاق  
  13   ريان بن شبيب  
  14   سهل بن زياد آدمي  
  15   صفوان بن يحيي بجلي كوفي  
  16   عثمان بن سعيد  
  17   علي بن حمزه بطائني  
  18   علي بن مهزيار اهوازي  
  19   محمد بن ابي عمير  
  20   محمد بن ريان بن صلت  
  21   محمد بن سنان  
  22   مروك بن عبيد بن سالم بن ابي حفصه  
  23   موسي بن عمربن بزيع  
  24   يعقوب بن اسحاق اهوازي