بازگشت

شناخت مختصري از زندگاني امام جواد (ع)امام نهم كه نامش «محمد» و كنيهاش «ابو جعفر» و لقب او «تقي» و «جواد «است، در ماه رمضان سال 195 ه'.
ق در شهر «مدينه» ديده به جهان گشود.(1)مادر او «سبيكه» كه از خاندان «ماريه قبطيه» همسر پيامبر اسلام به شمار ميرود(2)، از نظر فضائل اخلاقي در
درجه والايي قرار داشت و برترين زنان زمان خود بود(3)، به طوري كه امام رضا - عليه السلام از او به عنوان
بانويي منزه و پاكدامن و با فضيلت ياد ميكرد(4)
روزي كه پدر بزرگوار امام جواد - عليه السلام - در گذشت، او حدود هشت سال داشت و در سن بيست و پنج
سالگي به شهادت رسيد(5) و در قبرستان قريش در بغداد در كنار قبر جدّش، موسي بن جعفر - عليه السلام - به
خاك سپرده شد

***

-1كليني، اصول كافي، تهران، مكتبة الصدوق، 1381 ه'. ق، ج1، ص492، شيخ مفيد، الاًّرشاد، قم، مكتبة
بصيرتي، ص.316 برخي تولد او را در نيمه رجب همان سال نوشته اند (طبرسي، اعلام الوري، الطبعةالثالثة، دار
الكتب الاًّسلامية، ص344/(
-2كليني، همان كتاب، ص315 و 492 - ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، قم، المطبعةالعلمية، ج4، ص379/
-3مسعودي، اثبات الوصية، نجف، منشورات المطبعةالحيدرية، 1374 ه'.ق، ص209/
-4قدّست امّ ولدته خلقت طاهرةمطهرة(مجلسي، بحار الأنوار، تهران، المكتبةالاًّسلامية، 1395 ه'.ق، ج50،
ص15/(
-5كليني، همان كتاب، ص492 - شيخ مفيد، همان كتاب، ص316 - طبرسي، همان كتاب، ص344/