بازگشت

باز دلها همه خدايي شد


باز دلها همه خدايي شد

صحبت از صبح آشنايي شد

باز ياد الست مي افتيم

آن زماني كه دل ولايي شد

از جمالي كه در ازل تابيد

روح ما محو روشنايي شد

از جلال "نفحت من روحي"

هركه دريافت مصطفايي شد

شيعه از آب و گل برون آمد

هركه دل داشت مرتضايي شد

برقي از صحنه ازل رخشيد

ليلة القدر ، رونمايي شد

همه ديديم آل زهرا را

تازه آغاز آشنايي شد

حسني و حسيني و علوي

هركه يك جور هل اتايي شد

بس به غايت خدا خدايي كرد

جان عشاق كربلايي شد

همه آل عشق را ديديم

نوبت جلوه رضايي شد

تا كه ابن الرضا نمايان گشت

لطف و جود و كرم تداعي شد

بس كه جود جواد سرشار است

كارمان از ازل گدايي شد

از همان روز ، نوكرش مانديم

وَه چه اربابِ با وفايي شد

تا قيامت رها نمي سازد

هركه را اهل پارسايي شد

از ازل ذكر ما به لطف خدا

يا جواد الائمه ادركنا

اي خوش آنانكه مونست باشند

عبد كوي مقدست باشند

اي خوش آنانكه در غلامي تو

سينه چاك تو ، عابست باشند

اي خوش آنانكه در جوانيِ خود

با تو فكر مُجالست باشند

در شبستان علم و دانش تو

علما طفل مدرست باشند

پر و بال فرشته ها اينجا

فرش زرين مجلست باشند

بي خبر آنكه بي كَسَت خواند

علي و فاطمه كَسَت باشند

نسل تو جمله هادي دينند

گرچه يك طفل نورَسَت باشند

تا تويي سفره دار آل الله

حاتمان عبد مفلست باشند

كي تو تسليم حكم مأموني

دين ستيزان به مَحبَسَت باشند

از ازل ذكر ما به لطف خدا

يا جواد الائمه ادركنا

از تو بايد چشيد جامت را

وز تو بايد گرفت كامت را

لعل لب هاي سرخ و زيبايت

مي رساند به ما سلامت را

اي كه پيچيده حوري ات به حرير

داده چشمت نشان كرامت را

بسكه شيرين زبان سخن گفتي

اَشهَدت مي دهد پيامت را

طفل ، اما نشان دهد سخنت

يك امام تمام قامت را

از تو بايد شناخت در عالم

مبدأ و مقصد و قيامت را

كتب آسمانيِ سبحان

همه يك يك نوشته نامت را

پس چه شد باز هم جفا كردند

آشنايان تو امامت را

عده اي باز ديده مي بستند

معجزات علي الدوامت را

عده اي هم بهانه مي كردند

كودكي و چنين مقامت را

با وجوديكه باز مي ديدند

شيوة قدسيِ كلامت را

مثل بابا مناظرات شما

درس مي داد استقامت را

نشنيدند بي بصيرت ها

سوره و آيه مُدامت را

پشت كردند بر ولايت تو

غصه دادند صبح و شامت را

من چگونه غمت كنم ترسيم

غربت نعش روي بامت را

باز چندين كبوتر آنجا بود!

سايه گيرند روي قامت را

كربلا سايباني از نيزه

داد مي زد همه قيامت را

پيش چشمان اهل بيت حسين

سر بريدند ، سر ، امامت را

از ازل ذكر ما به لطف خدا

يا جواد الائمه ادركنا

***