بازگشت

ايّام سوگواري ابن الرضا بود


ايّام سوگواري ابن الرضا بود

اي اهل دل عزاي عزيز خدا بود

جاري كنم ز ديده خود سيل اشك را

در ماتمي كه فاطمه صاحب عزا بود

از جور امّ فضل غريبانه جان سپرد

آن كو امام و رهبر اهل ولا بود

همچون حسين با لب عطشان شهيد شد

كز ماتمش جهان همه ماتمسرا بود

فرياد آب آب ز حجره رسد به گوش

چون تشنه لب ز آتش زهر جفا بود

بر گرد شمع عشق چو پروانه شد فدا

آن عاشقي كه مظهر عشق و وفا بود

امشب بگير دامن او را تو «حافظي»

كو مظهر عنايت و لطف خدا بود

***