بازگشت

امشب شب گدايي و عرض ارادت است


امشب شب گدايي و عرض ارادت است

باب المراد آمده و وقت حاجت است

امشب دوباره خنده به لبهاي مرتضي است

وقت نزول آيه ي ناب امامت است

يك يا جواد گفتم و دل كاظمين رفت

نوكر هميشه در پي طوفِ زيارت است

يادش بخير جامعه خواندم ميان صحن

بين بهشت... نه ... حرمت فوق جنت است

وقت زيارتت همه در فكر مشهدند

از بس ميان اين دو عمارت شباهت است

حبّ تو را امام رضا هديه مي دهد

با اين حساب عاشقتان با سعادت است

ما را ولايت تو زآتش نجات داد

خواندي مرا كه عادت اين در مروّت است

ما سائلان سفره ي پر بركت توايم

هركس نشد گداي شما بي لياقت است

توحيد بي ولاي شما كفر مطلق است

دينِ بدون نام تو عين ضلالت است

تنها به فعل و سيره تان اقتدا كند...

...امروز اگر كه شيعه به فكر برائت است

بر خشم و كينه هاي تو از آن دوتن قسم

لعن عدوي فاطمه هر دم عبادت است

صد مرده زنده مي شود از نام نامي ات

عيسي دخيل توست كه اهل كرامت است

با ذكر يا جواد دلم زير و رو شود

نامت براي قلب سياهم طهارت است

شعرم اگر توان ثناي تو را نداشت

آقا ببخش شاعرتان بي بضاعت است

***