بازگشت

باز بر نخل ولايت ثمري داده خدا


باز بر نخل ولايت ثمري داده خدا

آسمان عظمت را قمري داده خدا

در بهاري همه زيبائي و اميد و صفا

گلشن مهر و وفا را ثمري داده خدا

دهم ماه رجب ليله قدر دل ماست

وه بر اين شب چه مبارك سحري داده خدا

شب قدر است بخوان سوره كوثر زيرا

به رضا كوثر و قدر دگري داده خدا

حجره كوچك ريحانه بهشتي دگر است

كه بر اين خانه صفاي دگري داده خدا

به جهان بشريت ز حريم ملكوت

با جمال ملكوتي بشري داده خدا

تا كه در باديه عشق توقف نكند

باز اين قافله را راهبري داده خدا

همه از مرحمت اين پدر و اين پسر است

هر چه بر هر پسر و هر پدري داده خدا

هم چو او نيست دگر پر بركت مولودي

مقدمش را چه مبارك اثري داده خدا

اولياء جمله جوادند وليكن ز جواد

جود را جلوه تابنده تري داده خدا

تا دهد قدرت فرعوني مامون بباد

به جگر گوشه موسي پسري داده خدا

جز مديح علي و آل (مويد) را نيست

آري آري كه به هر كس هنري داده خدا

***