بازگشت

اي دل امشب مدينه بس زيباست


اي دل امشب مدينه بس زيباست

غرق شور و شعف همه دنياست

هر كجا را كه بنگري بيني

محفل شادي و طرب برپاست

رجبيون همه به پا خيزيد

شب راز و نياز و ذكر و دعاست

دهد اين مژده جبرئيل امين

وقت بخشيدن گناه و خطاست

آب و جارو كنيد عالم را

شب ميلاد دلبر دل هاست

سخن ساكنان باغ بهشت

ز شكوفايي گل طاهاست

خانه ي غرق نور شمس شموس

كعبه ي عاشقان آل عباست

چشم دل باز كن ببين اي دوست

گل لبخند بر لب مولاست

امشب از ره جواد مي آيد

آن كه اميد قلب خسته ي ماست

عرشيان جملگي به هم گويند

چه قدر اين پسر شبيه رضاست

يم جود و سخاست اين مولود

آري ابن الرضاست اين مولود

دارم امشب به لب ثناي جواد

سر گذارم به خاك پاي جواد

چشم اميد دارم امشب بر

كرم بي حد و عطاي جواد

همه هستي ام سر و جانم

پدر و مادرم فداي جواد

بين مردم گر آبرومندم

هست از بركت دعاي جواد

مي گشايد گره ز هر كارم

دست هاي گره گشاي جواد

من در اين آستان غريبه نيم

بودم از اول آشناي جواد

دوست دارم كه وقت جان دادن

بنگرم روي دلرباي جواد

چه شود گر شبي شوم اي دل!

زائر صحن با صفاي جواد

دم باب المراد بنشينم

بينم آن گنبد طلاي جواد

امشب عيديّ خويش مي خواهم

فرج مهدي از خداي جواد

اي سرا پا وجود تو بركات

لحظه لحظه به مقدمت صلوات

***