آيا امامت امام جواد (ع) در سنين كودكي امكان پذير است ؟


يكي از مسائلي كه شيعه براي اولين مرتبه درباره ي امامت با آن مواجه شد، مسئله امامت امام جواد عليه السلام در سن كودكي بود؛ زيرا او هنگام شهادت پدرش، امام رضا عليه السلام، هفت سال بيشتر نداشت و از همان زمان به مقام امامت رسيد.چون تا پيش از آن چنين مسأله اي براي هيچ يك از امامان شيعه پيش نيامده بود، عده اي از شيعيان به شك و شبهه افتادند. خود امام جواد عليه السلام در چندين مورد به تبيين موضوع و پاسخ به سئوالات و رفع شبهات پرداخت. در كتاب هاي روايي دلائلي براي امامت امام جواد (ع) ذكر شده كه در اين جا به پاره اي از آن دلائل اشاره مي شود:

?- احاديثي كه از پيامبر آمده و در آن اسامي امامان آورده شده است، مانند حديث لوح.
?- افراد بسياري نص صريح از حضرت رضا (عليه السّلام) دربار? امامت فرزندش امام جواد (عليه السّلام)،را روايت كردند، مانند، علي بن جعفر بن محمد الصادق (عليهما السّلام)، صفوان بن يحيي، معمر بن خلاد، حسين بن بشار، ابن ابي نصر بزنطي، ابن قياما واسطي، و … .

امام رضا(ع) و امامت امام جواد(ع)


در امر امامت آنچه مهم است تصريح امام سابق بر امامت امام بعد از خود مي باشد. امام رضا(ع) نيز در موارد متعدد و مناسبت هاي گوناگون، امامت فرزند بزرگوارش را گوشزد كرده و اصحاب بزرگ خود را به اين موضوع آگاه كرده است. در واقع، استقرار اكثريت اصحاب امام رضا(ع) بر امامت حضرت جواد(ع) به استناد فرمايش هاي امام رضا(ع) بوده است كه ذيلاً به دو مورد اشاره مي شود:
1ـ ابراهيم بن محمود مي گويد:در خراسان نزد امام رضا عليه السلام بودم كه يكي از اصحاب پرسيد:« اگر حادثه اي براي شما رخ دهد، به چه كسي مراجعه كنيم؟» امام فرمود:« به پسرم، محمد».در آن زمان سن امام جواد خيلي كم بود و امام رضا عليه السلام براي رفع شبهه فرمود:« خداوند عيسي بن مريم را در سني كمتر از سن فعلي محمد من (امام جواد) به پيامبري بر انگيخت و او را مأمور بر پايي شريعتي تازه كرد. من پسرم را در سن بيشتر از عيسي براي اقامه شريعتي كه تثبيت شده (اسلام) معرّفي مي كنم.»
2ـ در جاي ديگر امام رضا(ع) براي آشنا ساختن اصحاب به امامت امام جواد(ع) بعد از آن كه سخني ـ راجع به امامت امام جواد(ع) ـ به ياد آورد، فرمود: «شما را چه نگراني در باره امامت ابوجعفر، امام جواد(ع) است او را به جاي خود نشاندم و جانشين خود گردانيدم.» و سپس فرمود: «ما خانواده اي هستيم كه كودكانمان از بزرگانمان ارث مي برند.»

مناظرات علمي حضرت جواد(ع)


مناظراتي كه امام(ع) با دانشمندان فرقه ها و مذاهب مختلف در اين دوره دارد، بسيار مهم است. اينكه چگونه يك نوجوان مي تواند در مناظرات و بحث هاي مختلف اسلامي و فكري با دانشمندان آن زمان، آنان را مغلوب كند، هم كرامتي بزرگ بود و هم علامتي بر حقانيت امامت ايشان.

***