نام دختر مأمون كه به همسري امام محمّد تقي ( ع ) درآمد ، چه بود ؟


دختر مأمون كه به همسري حضرت امام محمّد تقي ( عليه السلام ) درآمد ، « امّ الفضل » نام داشت . اين ازدواج احتمالاً جنبه سياسي داشته و مأمون بدين وسيله مي خواسته سرپوشي بر روي جنايت خويش ، در مورد كشتن امام هشتم ( عليه السلام ) بگذارد .
حضرت امام علي النقي ( عليه السلام ) نيز ، از دختر مأمون به دنيا نيامد؛ بلكه مادر گرامي وي « سمانه مغربيه » معروف به « سيّده » بوده است . آن بانوي بزرگوار همواره روزه مستحبي مي گرفت و در زهد و تقوا نظير نداشت . از حضرت هادي ( عليه السلام ) نقل شده كه فرمود : « مادرم به حق من معرفت دارد؛ او از اهل بهشت است و شيطان سركش به او نزديك نمي شود . »

***