اجمالي از زندگي امام جواد(ع) را بيان كنيد؟


امام محمد بن علي ( تقي و گاهي به لقب امام جواد و ابن الرضا نيز ذكر ميشود) فرزند امام هشتم كه سال 195 هجري در مدينه متولد شده و طبق روايات شيعه, سال220 هجري به تحريك معتصم خليفه عباسي به دست همسر خود كه دختر مأمون خليفه عباسي بود مسموم و شهيد شده در جوار جد خود امام هفتم در كاظميه مدفون گرديد.
پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفي گذشتگان خود به امامت رسيد. امام نهم موقع درگذشت پدر بزرگوار خود در مدينه بود مأمون وي را به بغداد- كه آن روز عاصمه خلافت بود- احضار كرده به حسب ظاهر محبت و ملاطفت بسياري نمود و دختر خود را به عقد ازدواج وي درآورد و در بغداد نگهداشت و در حقيقت ميخواست به اين وسيله امام را از خارج و داخل تحت مراقبت كامل درآورد.
امام مدتي در بغداد بود سپس از مأمون استجازه كرده به مدينه رفت تا آخر عهد مأمون در مدينه بود و پس از درگذشت مأمون كه معتصم, زمام خلافت را به دست گرفت, دوباره امام را به بغداد احضار كرده تحت نظر گرفت و بالأخره چنانكه گذشت به تحريك معتصم, آن حضرت به دست همسر خود مسموم شد و درگذشت.
////

***

شيعه در اسلام ص 224
علامه سيد محمد حسين طباطبائي