مطيع شهوات


راكب الشهوات لاتقال عثرته


***

كسي كه بر مركب شهوات خويش سوار است (و خودسرانه مي تازد) هرگز از لغزش و سقوطرهايي نخواهد داشت

***

بحارالانوار، ج 17، ص 214.