رفيق بد


اياك و مصاحبه الشرير فانه كالسيف يحسن منظره و يقبح اثره


***

از رفاقت با شرور بپرهيز كه مانند شمشير، ظاهري خوب و اثري بد دارد

***

بحارالانوار، ج 17، ص 214