نياز مؤمن


المومن يحتاج الي ثلاث خصال : توفيق من الله وواعظ من نفسه و قبول ممن ينصحه


***

مومن نيازمند سه چيز است : توفيقي از پروردگار، پند دهنده اي از درون خويش و پذيرش از نصيحت كنندگان .

***

بحارالانوار 78/358/1