شريك در كار زشت


مَنِ استَحسَنَ قَبيحا كانَ شَريكا فيهِ ؛


***

هر كه كار زشتي را نيك بشمارد ، در آن كار شريك است .

***

بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 82 .