بازگشت

دستوربه مدارا با پدرناصبي


بكربن صالح گويد: به امام ابي جعفر ثاني (ع) نوشت: پدرم ناصبي و خبيث الرأي است، از او بسيار سختي ديده ام، فدايت شوم براي من دعا كن و بفرما: چه كنم، آيا افشاء و رسوايش كنم يا با او مدارا نمايم؟
امام (ع) در جواب نوشت: مضمون نامه ات در باره پدرت فهميدم، پيوسته انشاء الله براي تو دعا مي كنم، مدارا براي تو بهتر از افشاگري است، با سختي آساني هست، صبر كن "ان العاقبة للمتقين" خدا تو را در ولايت كسي كه در ولايتش هستي ثابت فرمايد. ما و شما در امانت خدا هستيم خدايي كه امانتهاي خويش را ضايع نمي كند.
بكربن صالح گويد: خدا قلب پدرم را به من برگردانيد بطوري كه در كاري با من مخالفت نمي كرد. 1.

***

1- بحارالانوار : ج 50 ص 55.