بازگشت

از جانب مادرم فاطمه (س) طواف كنيد


موسي بن قاسم گويد: به أبي جعفر ثاني (امام جواد) (ع) گفتم: خواستم به عوض شما و پدرتان طواف كنم، ولي مي گويند از طرف اوصياء، طواف صحيح نيست؛ فرمود: نه، هر قدر بتواني طواف كن، اين كار جايز است.
بعد از سه سال، به آن حضرت گفتم: من از شما اجازه خواستم كه از جانب شما و پدرتان طواف كنم، اجازه فرمودي، آنچه خدا خواست از طرف شما طواف كردم، بعد چيز ديگري به نظرم آمد و به آن عمل كردم؟ امام فرمود: آن چيست ؟

گفتم: يك روز از طرف رسول الله (ص) سه بار طواف كردم، در روز دوم از طرف اميرالمؤمنين (ع) طواف به جاي آوردم، در روز سوم از جانب امام حسن و در روز چهارم از طرف امام حسين، روز پنجم بعوض علي بن الحسين، روز ششم از أبي جعفر محمد بن علي، روز هفتم از جعفر محمد، روز هشتم از جانب پدرت موسي بن جعفر روز نهم از جانب پدرت علي بن موسي، روز دهم از جانب شما اي آقاي من!. اينها آنان هستند كه به ولايتشان عقيده دارم.

فرمود: آن وقت به خدا قسم به ديني اعتقاد داري كه خداوند از بندگان غير آن را قبول ندارد، گفتم: گاهي هم از جانب مادرت فاطمه (س) طواف كردم وگاهي نكردم، فرمود: اين كار را زياد كن، اين انشاء الله أفضل اعمالي است كه مي كني. 1

***

1- كافي: ج 4 ص 314 كتاب الحج باب الطواف والحج عن الائمه (ع).