مناظره اي از امام جواد (ع)


امام نهم كه نامش «محمد» و كنيهاش «ابوجعفر» و لقب او «تقي» و «جواد» ميباشد، در نيمه ماه رجب 195 ه . ق در شهر مدينه ديده به جهان گشود (1) .

مادر او «سبيكه» كه از خاندان «ماريه قبطيه» همسر پيامبر اسلام به شمار ميرود، از نظر فضايل اخلاقي، در درجه والايي قرار داشت و برترين زنان زمان خود بود، به طوري كه امام رضا عليه السلام از او به عنوان بانويي منزه و پاكدامن و با فضيلتياد ميكرد (2) .

حضرت در مجموع دوران امامتخود با دو خليفه عباسي، يعني مامون (193 - 218) و معتصم (218 - 227) معاصر بوده است .

«ابن حجر هيثمي» از علماي اهل سنت مينويسد: «مامون او را به دامادي انتخاب كرد، زيرا با وجود كمي سن، از نظر علم و آگاهي و حلم بر همه دانشمندان برتري داشت . (3) »

شبلنجي عالم ديگر اهل سنت ميگويد: «مامون پيوسته شيفته او بود، زيرا با وجود كمي سن، فضل و علم و كمال عقل خود را نشان داده، عظمتخود را آشكار ساخت . (4) »

به بهانه نيمه رجب و سالروز ولادت آن حضرت، در اين مقال بر آنيم با ارائه يكي از مناظرات آن حضرت، خوشهاي از خرمن علم و فضل و كمال عقل او برگيريم، و فرا روي انديشه خويش قرار دهيم .مناظره امام جواد عليه السلام با يحيي بن اكثم
از امام جواد عليه السلام مناظرات متعددي نقل شده (5) است كه به عنوان نمونه به يكي از آنها كه مختصر و مربوط به مسائل اعتقادي است اشاره ميشود، با تذكر اين نكته كه امام با حفظ تقيه، اين مناظره را انجام داده است .

بعد از آن كه مامون ام الفضل را به تزويجحضرت جواد عليه السلام در آورد، يحيي بن اكثم (يكي از علماي اهل سنت) با ماعتبسياري نزد آن حضرت و مامون آمدند . يحيي عرض كرد: اي پسر رسول خدا! نظر شما درباره روايتي كه [در مدارك اهل سنت] نقل شده است كه «خداوند جبرئيل را فرستاد تا از پيامبر صلي الله عليه و آله بخواهد كه از ابابكر سؤال كند: آيا او از خداوند راضي هستيا نه؟ با اين كه خداوند از او راضي ميباشد» چيست؟

امام جواد عليه السلام فرمود: من منكر فضيلت ابابكر نيستم، ولي بر ناقل اين ستور لازم است كه طبق دستور پيامبر صلي الله عليه و آله عمل كند . پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در حجه الوداع فرمود: «بعد از من جاعلان حديث فراوان ميشوند، لذا بايد احاديث را بر قرآن و احاديث عرضه كنيد; هر حديثي كه موافق قرآن و سنت من باشد به آن عمل كنيد و اگر مخالف آن دو بود، بدان عمل نشود .»

اين خبر موافق با قرآن نيست، زيرا خداوند ميفرمايد: «ما انسان را آفريديم و وسوسههاي نفس او را ميدانيم و ما از رگ قلبش به او نزديك تريم . (6) » آن گاه چگونه ميشود خداوند از رضايت و غضب ابابكر نسبتبه خود بي خبر باشد، تا نياز به سؤال داشته باشد؟ اين عقلا محال است .

يحيي گفت: روايتشده كه ابابكر و عمر در زمين مانند جبرئيل و ميكائيل در آسمان ميباشند؟

حضرت فرمود: در اين حديث هم بايد دقت نمود، چرا كه آن دو فرشته از فرشتگان مقرب بوده، لحظهاي از طاعتخدا جدا نشدند و هرگز خدا را معصيت نكردند، و حال آن كه آن دو مشرك بودند، بعد مسلمان شدند و اكثر عمر خود را در شرك به سر بردند، آن گاه چگونه ميتوانند همسان جبرئيل و ميكائيل باشند؟

يحيي گفت: در روايات آمده كه آن دو (ابابكر و عمر)، پير مردان اهل بهشت ميباشند، در اين زمينه چه ميگوئيد؟

حضرت فرمود: اين هم محال است، چون بهشتيها همه جوانند و در آن جا پيرمردي وجود ندارد . اين روايت را بني اميه در مقابله با آن روايتي كه ميگويد: «حسن و حسين آقاي جوانان بهشتي ميباشند» ، ساختند .

يحيي گفت: نقل شده كه عمر چراغ اهل بهشت است .

حضرت فرمود: اين هم محال است، چرا كه در بهشت فرشتگان مقرب، پيامبران، آدم و محمد صلي الله عليه و آله حضور دارند . چگونه بهشتبا نور آنها روشن نشده كه نياز به نور عمر باشد؟!

يحيي گفت: نقل شده كه پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: اگر من مبعوث نميشدم، عمر به جاي من مبعوث ميشد .

حضرت فرمود: قرآن راستگوتر از اين حديث است، آن جا كه ميفرمايد: «و هنگامي كه از پيامبران پيمان گرفتيم، و از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم، و ما از همه آنان پيمان محكمي گرفتيم . (7) » آن گاه چگونه پيمان خداوند عوض ميشود؟ [از اين گذشته] پيامبران يك چشم به هم زدن مشرك نشدند، چگونه كسي به رسالت مبعوث ميشود در حالي كه اكثر عمر خود را در شرك به سر برده است؟ !

يحيي گفت: در روايت آمده كه پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود: اگر عذاب نازل شود، جز عمر كسي از آن رهايي نمييابد .

حضرت فرمود: اين هم محال است، چرا كه خداوند ميفرمايد: «خداوند تا تو (پيامبر) در ميان آنها باشي، آنها را عذاب نخواهد كرد و مادامي كه به درگاه خدا توبه و استغفار كنند، [باز هم] آنها را عذاب نخواهد كرد . (8) » ميبينيد كه براي نزول عذاب دو مانع ذكر شده است و لا غير;

1- وجود مبارك پيامبر صلي الله عليه و آله در بين مردم .

2- توبه و استغفار مردم (9) .

انجام چنين مناظرهاي و پيروزي امام جواد عليه السلام چند پيامد مثبت داشت:

1- با توجه به اينكه امام جواد عليه السلام در خردسالي به امامت رسيد، عباسيان فكر ميكردند او از نظر علمي ناتوان است و از اين رو با ترتيب چنين مناظراتي سعي ميكردند شخصيت او را خورد كنند . پيروزي امام در مناظره با پاسخهاي قاطع و روشنگر، هر گونه شك و ترديد را در مورد پيشوايي او و نيز اصل امامت از بين برد .

2- اين مناظره خط بطلاني بر بسياري از احاديث جعلي كشيد . احاديثي كه به دستور حاكمان غاصب و براي تثبيتحكومت غصبي آنان توسط عدهاي انسان خود فروخته جعل شده و موجب انحراف در امت اسلامي بود .

***1) ر . ك: طبرسي، اعلام الوري، (تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم) ص 344، بعضي ولادت آن حضرت را در ماه مبارك رمضان سال 195 مي دانند . ر . ك: شيخ مفيد، الارشاد، (قم، مكتبه بصيرتي) ص 316 .

2) محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، (مكتبه الاسلاميه)، ج 50، ص 15 .

3) الصواعق المحرقه، (قاهره، مكتبه القاهره، چاپ دوم، 1385 ه . ق)، ص 205 .

4) شبلنجي، نور الابصار، (قاهره، مكتبه المشهد الحسيني)، ص 161 .

5) احمد طبرسي، الاحتجاج، (قم، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1413)، ج 2، ص 481 .

6) ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد» .

7) احزاب/7، «واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسي وعيسي ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا» .

8) انفال/33 .

9) احتجاج، (پيشين)، ج 2، ص 477- 480 .