تاريخ انبياء و چهارده معصوم


تولد امام محمد تقي (الجواد) در دهم رجب سال 195 هجري و وفات ايشان در اول ذيقعده سال 220 هجري و در 25 سالگي است. تولد ايشان در مدينه و محل شهادت ايشان در بغداد مي باشد. [1] .

اسم شريف ايشان محمد و كنيه ايشان ابوجعفر است.

مادر امام محمد تقي ريحانه يا مريسينه و يا سبيكيه است. ريحانه دومين زن نكاحي امام رضا عليه السلام مي باشد و حضرت رضا عليه السلام او را خيزران مي ناميد. [2] .

امام محمد تقي عليه السلام در فضيلت و علم و ادب و حكمت سرآمد مردم عصر خود بود و هيچ سيدي به مرتبه او نمي رسيد. حضرت الجواد پس از رحلت پدر، در هشت سالگي عهده دار مقام امامت گرديد.[ صفحه 172]بعد از شهادت امام رضا عليه السلام مأمون خليفه عباسي حضرت الجواد را از مدينه به بغداد دعوت و دختر خود ام الفضل را به ايشان تزويج نمود.

حضرت بعد از چندي از مأمون رخصت طلبيد و به مدينه مراجعت فرمود.

چون امام محمد تقي از ام الفضل صاحب اولاد نمي شدند زن ديگري به نام ام ولد اختيار نموده و از ايشان صاحب چهار پسر و چهار دختر گرديدند. از اين فرزندان فقط دو تن از پسران حضرت الجواد به نام علي النقي و موسي مبرقع داراي اولاد بوده و عقبه داشتند.

ام الفضل از روي حسادت و به تحريك عمويش معتصم [3] و با همكاري برادر خودش جعفر، امام را با انگور مسموم نمود. [4] .

تاريخ وفات ايشان در سال 220 هجري است (دو سال و نيم بعد از فوت مأمون). امام علي النقي عليه السلام بعد از غسل و تكفين بر آن حضرت نماز خواند.

پيكر پاك و مطهر حضرت الجواد را در مقابر قريش و پشت آرامگاه جدشان امام موسي كاظم عليه السلام به خاك سپردند.

پس از شهادت حضرت الجواد، ام الفضل به دردي شديد مبتلا شد (زخمي در داخل رحم) كه قابل علاج نبود و بالاخره به همين درد با ذلت و فلاكت از دنيا رفت. [5] .

برادر ام الفضل، جعفر نيز شبي در حال مستي در چاهي افتاد و به هلاكت رسيد. [6] .


***

[1] چهارده معصوم،عمادزاده / 1157.

[2] ايضا / 1159.

[3] بعد از مرگ مأمون برادرش معتصم به خلافت رسيد.

[4] ايضا / 1184.

[5] چهارده معصوم، عمادزاده /1185.

[6] چهارده معصوم، عمادزاده /1185.