عبارت قسمت
تعداد كل:44

رديف عنوان  
  1   آرزومه روزي جون بدم  
  2   ابن الرضا مولا (زمينه)  
  3   از شراره زهر غم  
  4   افتاده بين حجره و آبش نميدهند  
  5   الهي قسمتم بشه  
  6   اي آتش زهر جفا  
  7   اي پناهم جواد الائمه  
  8   اي خسته دل بشكسته ام  
  9   اي واي از غريبي  
  10   اينجا غريب و تنها  
  11   با شال عزا زائرا بياين  
  12   با قلبي پريشون يكي ميگه جيگرم ميسوزه  
  13   باب المراد عالم مولانا ابن الرضا  
  14   بابا بابا بيا به بالين پسر  
  15   بر خاك حجره سر ميگذارم  
  16   بميرم آقام نداره ياور  
  17   بنده ام بنده ي ولاي توام  
  18   بيرق عزا رو بياريد رضا عزادار امشب  
  19   تو امام جوادي يا جواد الائمه  
  20   توي حجره ، دست و پا ميزد  
  21   جوون امام رضا ميخونه كجايي مادر من  
  22   خدا كنه هيج دلي غم نصيب نشه  
  23   دوباره با زهر جفا (زمينه)  
  24   ذكر لبم يا زهرا  
  25   رفته توانم و شده  
  26   زائرم عرشم ولي پر بسته ام  
  27   سرا ز خاك حجره اگر بر نداشتي  
  28   سلطان طوس است و اذن  
  29   سوزد از زهر ز پا تا به سرم يا زهرا  
  30   صاحب عزا تو مشهده  
  31   غروب بيقراري ميباره از نگاهت  
  32   غريبونه بين حجره  
  33   فلك بسوزي يكسر (واحد)  
  34   كربلايي نميشم بدون امام رضا (واحد)  
  35   كيستم من؟  
  36   لاله ميريزه از حرارت صداش  
  37   مدد مدد يا ابن الرضا  
  38   ميان حجره چنان ناله از جفا ميزد (واحد)  
  39   ميان مردمي و مردم از شما دورند  
  40   ميسوزه از غم كربلا (زمينه)  
  41   هلهله بود و صوت و كف بود  
  42   واويلتا واويلتا جواد الائمه  
  43   يا جواد الائمه  
  44   يا جواد الائمه