عبارت قسمت
تعداد كل:17

رديف عنوان  
  1   روضه خواني امام جواد (ع)  
  2   امشب زبان گرفته امام غريب طوس  
  3   اي باب حاجت همه اي قبله ي مراد  
  4   اي جود خاك پاي تو يا حضرت جواد  
  5   بنده ام بنده ي ولاي توام  
  6   تويي اجابت سبز دعاي خاكي ها  
  7   جوادي جوادي ، گدايم گدايم  
  8   دله من را اسير تو كرده  
  9   رسيده جان به لب اطهرت ابالهادي  
  10   روحم به بارگاه تو پرواز ميكند  
  11   سوختم ز آتش هجران تو  
  12   صياد لذت ميبرد وقتي من از درد  
  13   كمي از داغ حسين بر سرش آمد اينجا  
  14   ميديد كه تشنه ياده آن تشنه لب است  
  15   ناله ي وا جگر نزن اينقدر  
  16   نامه امام رضا به امام جواد عليه السلام  
  17   وقت پرپر زدنم بال و پرم ميسوزد