عبارت قسمت
تعداد كل:14

رديف عنوان  
  1   امام رضا الهي من فدات شم  
  2   اومده كسي كه با عشقش  
  3   اي گل ناز عالم بالا  
  4   اين خبر از آسمونا اومد  
  5   باب المراد و در بزن  
  6   بر پرده ي شب تا سحر افتاد  
  7   تو خونه ي ارباب  
  8   تو كاظمين آقا  
  9   دلم دوباره پر زده  
  10   شد به پا محشر  
  11   لبا ميخنده به كه عجب شبي شد  
  12   مدد جواد الائمه مدد  
  13   من دره خونه ي سلطان زانو زدم  
  14   يه كربلا يه كاظمين