بازگشت

گفته اند


معتصم، خليفه ي معاصر امام ما، جواد، در هنگام بيماري نذر كرده بود اگر بهبود يابد، مالي كثير به فقرا ببخشد.

چون بهبود يافت، علما را جمع كرد و از آنان پرسيد: «مال كثير چقدر است تا من نذر خود را ادا كنم؟»

همه در پاسخ اين سؤال درماندند و برخي بي دليل چيزي گفتند.

از امام ما، جواد پرسيدند. امام فرمود: «اگر قصد دينار كرده، هشتاد دينار و اگر قصد درهم كرده، هشتاد درهم.»

دليل پرسيدند.

امام ما، جواد، فرمود: «خداوند متعال به رسول اكرم در قرآن مي فرمايد:

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. (آل عمران - 123 (

خدا در مهلكه هاي كثير شما را ياري كرده است.

اگر آن واقعه ها و مهلكه ها را بشماريد، از هشتاد، كم و زياد نخواهد بود، پيداست كه «كثير» در - عبارت قرآن، به هشتاد، اطلاق شده است.[ صفحه 83]