بازگشت

محمد بن فرج مي گويد


محمد بن فرج رخجي از اهالي رخج كرمان - كه محضر سه امام، حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادي عليهم السلام را درك كرده - مي گويد:

يك روز امام جواد عليه السلام هفتاد دينار به من داد و فرمود: «به زودي كارواني وارد مدينه مي شود كه كنيزاني براي فروش همراه دارد.

يكي از آن كنيزان، از اهالي مغرب است (آفريقا) و داراي مختصاتي چنين و چنان. آن كنيز را براي من بخر.»

من طبق دستور حضرت، روز ورود كاروان به بازار برده فروشان رفتم و آن كنيز را از صاحبش به همان مبلغ كه امام فرموده بود، خريدم و به خدمت حضرت آوردم.

اين كنيز، همان سمانه ي مغربيه، مادر حضرت هادي است كه امام ما، جواد عليه السلام در سال 214 هجري با او ازدواج كرده است. [1] .[ صفحه 70]
پاورقي

[1] وسائل الامامه - صفحه ي 410.