بازگشت

پيامبر اكرم


پدرم به فداي پسر برترين كنيزان كه از اهالي نوبه است و پاك طينت.

قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم:

بابي ابن خيرة الاماء انوبية الطيبة. [1] .[ صفحه 8]
پاورقي

[1] بحارالانوار - جلد 5 - صفحه 7 - اصول كافي - جلد 1 - صفحه 323

خيزران يا سبيكه همسر امام رضا و مادر امام جواد از اهالي نوبه (در نزديكي مصر) و از طايفه ماريه ي قبطيه بوده است.

ماريه ي قبطيه همان زني است كه نجاشي، پادشاه حبشه، او را به پيامبر اكرم اهداء كرد و پيامبر اكرم از او داراي فرزندي به نام ابراهيم شد كه در كودكي رحلت كرد.