بازگشت

خداوند متعال


به يقين حضرت رضا را با محمد، پسرش، شادمان مي كنم. پسري كه جانشين اوست؛ پس از او و وارث علم اوست.

او (امام جواد) معدن علم من است و جايگاه سر من است و حجت من است بر مخلوقات.

هر بنده اي كه به او ايمان بياورد، بهشت را جايگاهش قرار مي دهم و شفاعت او را درباره ي هفتاد نفر از خانواده اش كه سزاوار جهنم باشند، مي پذيرم. [1] .[ صفحه 7]
پاورقي

[1] الله جل جلاله:

لاسرنه بمحمد ابنه و خليفته من بعده و وارث علمه فهو معدن علمي و موضع سري و حجتي علي خلقي. لا يؤمن عبد به الا جعلت الجنة مأواه و شفعته في سبعين من اهل بيته كلهم قد استوجبوا النار.

اصول كافي - جلد 1 - صفحه 527.