بازگشت

شيخ طوسي در اعلام الوري از قول امية بن علي روايت مي كند


من در مدينه بودم و پيوسته به محضر امام جواد مشرف مي شدم و در آن ايام، امام رضا عليه السلام مقيم خراسان بودند.

روزي امام ما جواد، اهالي خانه را فراخواند و فرمود: «مهيا شويد براي ماتم و عزا.»

پرسيدند: «ماتم و عزاي چه كسي؟»

فرمود: «بهترين اهل زمين.»

چند روز بعد از خراسان خبر رسيد كه در همان روز امام رضا عليه السلام، دار فاني را وداع گفته است. [1] .[ صفحه 28]
پاورقي

[1] منتهي الامال - جلد دوم - صفحه ي 409.