بازگشت

و باز كليم پسر عمران مي گويد


من كه پيشتر، از امام رضا خواسته بودم كه از خدا فرزندي طلب كند، اكنون پس از ولادت فرزند به حضورشان مشرف شدم.

امام فرمود: «خداوند متعال به من فرزندي كرامت فرموده است كه هم شبيه موسي است كه با عصا درياها را مي شكافت و هم شبيه عيسي كه خود و مادرش پاك و مطهر بودند.»

سپس فرمود: «اين فرزند به ستم كشته خواهد شد و اهل آسمانها بر او خواهند گريست و خداوند دشمن او را، قاتل او را و ستمگر بر او را لعنت و غضب خواهد كرد. آنچنان كه پس از اين قتل، زندگي نخواهد كرد و در آتش خشم الهي خواهد سوخت.» [1] .[ صفحه 16]
پاورقي

[1] منتهي الامال - جلد دوم - صفحه ي 430.